Amplasat într-un context socio – economic dinamic, Liceul cu Program Sportiv Slatina asigură un mediu educațional performant, modern și stimulativ, focalizat pe dezvoltarea personalității elevilor și formarea acestora pentru o societate competitivă globală. Prin raportare la exigenţele noii Legi a Calităţii, Liceului cu Program Sportiv Slatina îşi defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi promovare a culturii organizaţionale, de relaţionare cu mediul cultural, social şi al comunităţii.  

Într-o economie mondială dinamică, partajată între globalizare și regionalizare, misiunea Liceului cu Program Sportiv Slatina este aceea de a oferi elevilor săi posibilitatea de a alege propriul parcurs educațional și profesional, alegând să învețe într-o școală modernă.

Psihologia succesului, parte componentă a ethos-ului liceului, se transpune și în promovarea valenţelor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului de toleranţă şi fair-play, a luptei împotriva dopajului şi violenţei în sport.

Urmând realizarea unui ideal educațional derivat din tradiţiile umaniste, din valorile democraţiei şi aspiraţiile societăţii româneşti, Liceul cu Program Sportiv Slatina promovează prin strategiile și politicile educaționale propriile valori.