Liceul cu Program Sportiv

Învaţă să alegi! Alege să înveţi!

Month: March 2018

Admitere clasa a IX-a Liceul cu Program Sportiv Slatina 2018 – 2019

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI = 14-15 MAI 2018
DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE = 17 MAI 2018

ACTE NECESARE
PENTRU ADMITEREA
IN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
2018-2019

 Dosar cu şină
 Fişa de înscriere (fişa galbenă fără opţiuni completate) cu nr. de înregistrare, semnatură si ştampilă director scoală, semnaturi ale dirigintelui, candidatului si părintelui.
 Adeverinţa de participare la examenul de evaluare națională de la şcoala de provenienţă
 Foaia matricolă cu media claselor V-VIII
 Copie certificat de naştere elev
 Copie C.I. elev si părinţi
 Fişa cu vaccinările
 Aviz medical de la cabinetul de medicină sportivă ( în incinta Spitalului Județean de Urgență Slatina) – (apt pentru sport de performanţă)
**Notă
1. Elevii care susţin probe pentru admiterea în liceu vor fi obligatoriu îmbrăcaţi în echipament sportiv.
2. Elevii vor avea asupra lor C.I.

Pentru avizul medical de la medicină sportivă:
Acte necesare:
– dosar
-adeverință medicală cu specificația: ,, clinic sănătos, nu se află în evidență cu boli cronice, neuropsihice și infectocontagioase,, emisă de medicul de familie
-EKG interpretat
– analiza de sânge : VSH, HB, Examen urină, probe hepatice
– copie CI

5_OMEN_4432_Anexa_3_PROBELE_DE_APTITUDINI_2015
Ordinul MEN nr. 4794_31 aug 2017_admitere in inv liceal 2018-2019
Ramuri sportive

Descărcări:

Ordinul-MEN-nr.-4794

OMEN_4432

 

8 Martie

La mulți ani tuturor femeilor ! O primăvară frumoasă tuturor !

Copyright & LPS Slatina