Liceul cu Program Sportiv

Învaţă să alegi! Alege să înveţi!

Month: April 2021

ADMITEREA ÎN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLASA A IX-A 2021-2022

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI =  07-14  IUNIE 2021

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini – 15 – 18 iunie 2021

DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL LICEULUI

 

ACTE NECESARE

PENTRU ADMITEREA

 ÎN LICEUL  CU  PROGRAM   SPORTIV  CLASA A IX-A

2021-2022

 

 1. existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
 2. carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali (în copie conformă cu originalul);
 3. adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic (document original/scanat);
 • adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani şcolari, după caz, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti, zonale/regionale/municipiul Bucureşti sau naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
 • Dosar cu şină
 • Cerere ( se completează la secretariat )
 • Anexa la fișa de înscriere ( de la școala de proveniență )
 • Copie certificat de naştere elev
 • Copie carte de identitate elev si părinţi
 • Fişa cu vaccinările
 • Aviz medical cu specificația apt pentru efort fizic/clinic sănătos, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere

 

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la telefon 0249435182

 

DISCIPLINA SPORTIVĂ:

 

ATLETISM ( FETE – BĂIEȚI ) – 5 locuri

FOTBAL ( BĂIEȚI ) – 31 locuri

HANDBAL ( FETE ) – 12 locuri

JUDO ( FETE – BĂIEȚI ) – 5 locuri

LUPTE GRECO-ROMANE ( BĂIEȚI ) – 10 locuri

TENIS DE MASĂ ( FETE – BĂIEȚI ) – 5 locuri

VOLEI ( FETE ) – 4 locuri

Total: 72 locuri

 

Ordin 5457 admitere liceu 2021_2022 + anexe 1_2_4_5
Anexa_3_ordin 5457_2020_Metodologie probe aptitudini
ACTE NECESARE DOSAR ÎNSCRIERE PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

 

Programul ”Euro 200” 2021

Actele necesare privind acordarea unui ajutor financiar în vederea simulării achiziționării de calculatoare, pentru elevi și studenți cu venituri mici în anul 2021:
1. Cerere tip  – va fi completată de părintele elevului care solicita acest ajutor;
2. Cererea prevăzută la punctul 1 va fi însoțită de actele justificative pentru veniturile obținute:
a. copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului;
b. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
c. adeverință din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
d. acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei;
e. declarația pe propria răspundere (notarială) a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârstă mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de HG nr. 297/03.05.2018 (sub 250 lei) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard și că nu au mai beneficiat de un astfel de ajutor financiar.
f. adeverință de venituri de la primărie
g. adeverință de venituri de la Administrația Financiară
Observații:
– documentele prevăzute la punctul 2 a și b se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original;
– solicitanții nu trebuie să depășească vârsta de 26 ani;
– venitul lunar brut pe membru de familie este cel din luna precedentă depunerii cererii;
– ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
– data limită de depunere 17.04.2021.

 

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare

HG 1294_2004_cu modif si compl ulterioare

Cerere Euro 200

Calendar Euro 200 pentru anul 2021

Copyright & LPS Slatina