Liceul cu Program Sportiv Slatina se confruntă cu următoarele probleme de natură educațională, personală
sau socio-economică:
– Implicarea slabă a familiei în educație;
– Timp redus dedicat pregătirii școlare;
– Scăderea interesului pentru continuarea studiilor în învățământul terțiar;
Liceul cu Program Sportiv Slatina este singura unitate cu profil vocațional sportiv din județul Olt. În anul
școlar 2015-2016 liceul a avut 977 de elevi în 37 de clase repartizate astfel: 14 clase – învățământ primar
(1 clasă – învățământ sportiv integrat), 13 clase – învățământ gimnazial (6 clase – învățământ sportiv) și 10
clase – învățământ liceal sportiv.
Elevii din învățământ liceal provin atât din Slatina și județul Olt, dar și din alte județe, rezultând un număr
de peste 75 elevi (28,4% dintre elevii de liceu) cu probleme legate de domiciliu: 40 elevi cazați în
internatele unităților școlare din Slatina, 5 elevi stau în gazdă, 30 elevi fac zilnic naveta. De asemenea, un
număr de 58 elevi provin din familii din care cel puțin un părinte lucrează în străinătate.
Acești elevi sunt expuși unor riscuri de natură socială și economică mare, petrecând un timp relativ mare
departe de familiile lor. În aceste cazuri relația școală – familie are de suferit, părinții neimplicându-se în
dezvoltarea școlară și profesională a elevilor.
Există un număr de aproximativ 19 elevi care provin din familii cu venituri mici ceea ce îi plasează într-o
categorie de risc de abandon școlar.
O altă problemă specifică cu care se confruntă elevii din liceul nostru este dată de numărul de ore dedicat
antrenamentelor sportive, mai ales în perioadele de competiții când elevii participă la antrenamente
suplimentare și la loturile naționale, ceea ce înseamnă absentarea de la cursuri pe perioade destul de
îndelungate sau școlarizarea lor în alte instituții liceale. Acești elevi își dedică un timp mai mare
performanței sportive în detrimentul performanței școlare.

Pentru următorii 4 ani propunem următoarele acțiuni pentru îmbunătățirea performanței școlare:
– Activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, activități de dezvoltare
personală;

Activități extracurriculare și de informare (vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire
pentru disciplinele de bacalaureat, participarea la competiții și formarea de rețele interșcolare);
– Lucrări civile minore de renovare, amenajarea interioarelor școlare (cabinete, săli de clasă) și
achiziția de bunuri;