Liceul cu Program Sportiv

Învaţă să alegi! Alege să înveţi!

Month: February 2022

Bacalaureat Național 2022 – calendar – ordin 5151/2021

CALENDARUL
examenului naţional de bacalaureat – 2022
Sesiunea iunie – iulie 2022

23 – 27 mai 2022  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de
examen

27 mai 2022  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/
a XIII-a

6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba română – proba A

8 – 9 iunie 2022  Evaluarea competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba maternă – proba B

9 – 10 iunie 2022  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

13 – 15 iunie 2022  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o
limbă de circulaţie internaţională – proba C

20 iunie 2022 | Limba şi literatura română – proba E.a) –
proba scrisă

21 iunie 2022 | Proba obligatorie a profilului – proba E.c) –
proba scrisă

22 iunie 2022  Proba la alegere a profilului şi
specializării – proba E.d) – proba scrisă

23 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – proba E.b) –
proba scrisă

27 iunie 2022 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până|
la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în
intervalul orar 12,00 – 18,00

28 – 30 iunie 2022  Rezolvarea contestaţiilor

1 iulie 2022  Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2022

18 – 25 iulie 2022  Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de
examen, inclusiv a candidaţilor care au
promovat examenele de corigenţe

16 august 2022  Limba şi literatura română – proba E.a) –
proba scrisă

17 august 2022  Proba obligatorie a profilului – proba E.c) –
proba scrisă

18 august 2022  Proba la alegere a profilului şi
specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2022  Limba şi literatura maternă – proba E.b) –
proba scrisă

22 – 23 august 2022 | Evaluarea competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba română – proba A

24 august 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba maternă – proba B

25 august 2022  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

26 şi 29 august 2022  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

31 august 2022  Afişarea rezultatelor la probele scrise
(până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 18,00)

1 – 2 septembrie 2022 Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2022  Afişarea rezultatelor finale

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de susţinere a probelor
de evaluare a competenţelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor

OM 5.151_2021_Bacalaureat 2022

Evaluare Națională 2022 – calendar – ordin 5149/2021

ANEXĂ la OME nr. 5.149
CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2021 – 2022

30 mai – 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru
clasa a VIII-a
14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă
scrisă
23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea
(până la ora 14,00) contestaţiilor
23 iunie 2022
(ora 16,00 – ora 19,00)
24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor
(ora 8,00 – ora 12,00)
24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după
soluţionarea contestaţiilor
NOTĂ:
La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a
evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă,
Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii
excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor
scrise ori de afişare a rezultatelor.

 

Ordin 5.149_2021 EN VIII_2022

Listă posturi rezervate și listă ore vacante LPS Slatina

Listă posturi rezervate LPS Slatina
Listă ore vacante LPS Slatina

Copyright & LPS Slatina