ANEXĂ la OME nr. 5.149
CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2021 – 2022

30 mai – 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru
clasa a VIII-a
14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă
scrisă
23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea
(până la ora 14,00) contestaţiilor
23 iunie 2022
(ora 16,00 – ora 19,00)
24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor
(ora 8,00 – ora 12,00)
24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după
soluţionarea contestaţiilor
NOTĂ:
La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a
evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă,
Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii
excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor
scrise ori de afişare a rezultatelor.

 

Ordin 5.149_2021 EN VIII_2022