Liceul cu Program Sportiv

Învaţă să alegi! Alege să înveţi!

Category: Anunțuri (Page 1 of 5)

Tabel rezultate verificare și validare dosare concurs îngrijitor

Tabel rezultate verificare și validare dosare concurs îngrijitor

Anunț concurs îngrijitor curățenie

Bibliografie specifică postului de îngrijitor curățenie
Anunț post de îngrijitor curățenie

Rezultate probe de aptitudini admitere clasa a IX-a 2022-2023

Rezultate probe aptitudini

Admitere liceu cls. a IX-a an școlar 2022 – 2023

 

Rezultatele probelor de aptitudini vor fi afișate, conform calendarului, luni 23.05.2022.

 

 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI =   16-17 mai 2022

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE =  

19 mai 2022 , ora 9,00 la sediul Liceului cu Program Sportiv Slatina,

strada Toamnei, nr.10

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A  LA  LICEUL  CU  PROGRAM   SPORTIV  SLATINA

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

 • Dosar cu şină
 • Copie certificat de naştere elev
 • Copie carte de identitate elev si părinţi
 • Fişa cu vaccinările
 • Aviz medical de la cabinetul de medicină sportivă ( Policlinica LISIMED Slatina sau Spitalul Județean Slatina – (apt pentru sport de performanţă)
 • Anexă la fișa de înscriere eliberată de școala unde elevul frecventează cursurile

 

 

**Notă

 1. Elevii care susţin probe pentru admiterea în liceu vor fi obligatoriu îmbrăcaţi în echipament sportiv.
 2. Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate

Relații suplimentare:  la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Slatina

                                         telefon 0249435182 și pe site-ul liceului  lpsslatina.ro

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 19 MAI 2022

 EXAMEN DE ADMITERE ÎN CLASA A IX A

PROBE DE APTITUDINI

LA URMĂTOARELE RAMURI SPORTIVE:

 

Nr.crt.

Disciplina sportivă

 

Număr de locuri

1

Atletism (fete/băieți )

 

5

2

Fotbal (băieți)

 

31

3

Handbal (fete)

 

12

4

Judo (fete/băieți)

 

5

5

Lupte greco-romane (băieți)

 

10

6

Tenis de masă ( fete/băieți )

 

5

7

Volei (fete)

 

4

 

Total

72 locuri

 

Anexe_1_2_4_5_ OM 5150_2021 admitere liceu 2022-2023
OM 5.150_2021_admitere liceu 2022-2023 x

 

Înscriere clasa pregătitoare 2022 – 2023

Calendar înscriere clasa pregătitoare 2022-2023

Criterii specifice de departajare 2022-2023

Circumscriptii și plan de școlarizare LPS 2022 2023

Listă posturi rezervate și listă ore vacante LPS Slatina

Listă posturi rezervate LPS Slatina

Listă ore vacante LPS Slatina

Ordin nr 3054 21.01.2022 simulări

Ordin nr. 3054 21.01.2022 Simulări Naționale 2022 cls a VIII-a și cls. a XII-a

Ordin_nr_3054_21_01_2022_simulari

Statistică vaccinare personal Liceul cu Program Sportiv Slatina

Număr total angajați: 73

Număr persoane vaccinate cu cel puțin o doză: 61

Ponderea personalului vaccinat: 83,56%

Anunt organizare concurs ingrijitor curatenie

Anunt organizare concurs ingrijitor curatenie

ADMITEREA ÎN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLASA A IX-A 2021-2022

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI =  07-14  IUNIE 2021

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini – 15 – 18 iunie 2021

DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL LICEULUI

 

ACTE NECESARE

PENTRU ADMITEREA

 ÎN LICEUL  CU  PROGRAM   SPORTIV  CLASA A IX-A

2021-2022

 

 1. existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
 2. carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali (în copie conformă cu originalul);
 3. adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic (document original/scanat);
 • adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani şcolari, după caz, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti, zonale/regionale/municipiul Bucureşti sau naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
 • Dosar cu şină
 • Cerere ( se completează la secretariat )
 • Anexa la fișa de înscriere ( de la școala de proveniență )
 • Copie certificat de naştere elev
 • Copie carte de identitate elev si părinţi
 • Fişa cu vaccinările
 • Aviz medical cu specificația apt pentru efort fizic/clinic sănătos, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere

 

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la telefon 0249435182

 

DISCIPLINA SPORTIVĂ:

 

ATLETISM ( FETE – BĂIEȚI ) – 5 locuri

FOTBAL ( BĂIEȚI ) – 31 locuri

HANDBAL ( FETE ) – 12 locuri

JUDO ( FETE – BĂIEȚI ) – 5 locuri

LUPTE GRECO-ROMANE ( BĂIEȚI ) – 10 locuri

TENIS DE MASĂ ( FETE – BĂIEȚI ) – 5 locuri

VOLEI ( FETE ) – 4 locuri

Total: 72 locuri

 

Ordin 5457 admitere liceu 2021_2022 + anexe 1_2_4_5
Anexa_3_ordin 5457_2020_Metodologie probe aptitudini
ACTE NECESARE DOSAR ÎNSCRIERE PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

 

Page 1 of 5

Copyright & LPS Slatina