Liceul cu Program Sportiv

Învaţă să alegi! Alege să înveţi!

Category: Anunțuri (Page 2 of 4)

Admitere etapa a II-a vocațional LPS Slatina

ÎNSCRIERILE LA LICEU PENTRU PROBELE DE APTITUDINI CLASA A IX-A SPORTIV, AN ȘCOLAR 2020 – 2021 VOR AVEA LOC ÎN DATA DE 27 IULIE 2020

 

DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL LICEULUI

 

ACTE NECESARE

PENTRU ADMITEREA

 IN LICEUL  CU  PROGRAM   SPORTIV 

2020-2021

 

 

 • Dosar cu şină
 • Cerere (se completează la secretariat)
 • Anexa la fișa de înscriere (de la școala de proveniență)
 • Copie certificat de naştere elev
 • Copie C.I. elev si părinţi
 • Fişa cu vaccinările
 • Aviz medical cu specificația apt pentru efort fizic/clinic sănătos, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere;
 • Adeverință prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se înscrie.

 

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la telefon 0249435182.

 

Locuri libere etapa a II-a

Anunț concurs cls a V-a intensiv Limba engleză LPS Slatina

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI Liceul cu Program Sportiv Slatina

ÎNSCRIERILE LA LICEU PENTRU PROBELE DE APTITUDINI CLASA A IX-A SPORTIV, AN ȘCOLAR 2020 – 2021 VOR AVEA LOC ÎN PERIOADA 2 – 5 IUNIE 2020

 

DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL LICEULUI

 

ACTE NECESARE

PENTRU ADMITEREA

 IN LICEUL  CU  PROGRAM   SPORTIV 

2020-2021

 

 

 • Dosar cu şină
 • Cerere (se completează la secretariat)
 • Anexa la fișa de înscriere (de la școala de proveniență)
 • Copie certificat de naştere elev
 • Copie C.I. elev si părinţi
 • Fişa cu vaccinările
 • Aviz medical cu specificația apt pentru efort fizic/clinic sănătos, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere;
 • Adeverință prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se înscrie.

 

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la telefon 0249435182.

 

anexa 1 – Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat 2020 2021

Bacalaureat Național 2020 – Calendar

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA

BACALAUREAT NAȚIONAL 2020

PROBA SCRISĂ – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ E.a)

22.06. 2020    – etajul I și etajul II

PROBA SCRISĂ – ISTORIE E.c)

24.06. 2020    – etajul I și etajul II

PROBA SCRISĂ – GEOGRAFIE, LOGICĂ, PSIHOLOGIE E.d)

25.06. 2020    – etajul I și etajul II

Accesul candidaților în săli se va face până la ora 8:30 – în conformitate cu graficul anexat

 

 • CANDIDAȚII SE VOR PREZENTA CU CARTEA DE IDENTITATE ȘI UN PIX SAU STILOU CU CERNEALĂ ALBASTRĂ

 

Calendar Bacalaureat 2020

 

Evaluare Națională 2020

OMEC – OMS Nr. 4267 – 841 – 2020

OMEC_4115_10.04.2020

OMEC-4248.2020-modif-Eval-Nat-absolventi-cls-a-VIII-a

OMEC-OMS 4266-840- suspendare cursuri si activ. in perioada 2-12.06

Ordin 4916_2019 EN VIII 2019-2020

Procedura_egalizare_sanse_examene_2020.pdf

Programul ”Euro 200” 2020

Actele necesare privind acordarea unui ajutor financiar în vederea simulării achiziționării de calculatoare, pentru elevi și studenți cu venituri mici în anul 2020:
1. Cerere tip  – va fi completată de părintele elevului care solicita acest ajutor;
2. Cererea prevăzută la punctul 1 va fi însoțită de actele justificative pentru veniturile obținute:
a. copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului;
b. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
c. adeverință din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
d. acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei;
e. declarația pe propria răspundere (notarială) a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârstă mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de HG nr. 297/03.05.2018 (sub 250 lei) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard și că nu au mai beneficiat de un astfel de ajutor financiar.
f. adeverință de venituri de la primărie
g. adeverință de venituri de la Administrația Financiară
Observații:
– documentele prevăzute la punctul 2 a și b se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original;
– solicitanții nu trebuie să depășească vârsta de 26 ani;
– venitul lunar brut pe membru de familie este cel din luna precedentă depunerii cererii;
– ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
– data limită de depunere 17.04.2020

Calendar 2020 HG.255-2020 – modificare.norme.ajut.fin.achiz.calc_HG.1294-2004

Cerere Euro 200

Clarificări Euro 200

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare

HG 1294_2004_cu modif si compl ulterioare

Bacalaureat 2020

OMEC nr. 3244 – 2020

OMEN nr. 4950 -2019

Evaluare Națională 2020

OMEN nr. 4916 2019

Admitere vocațional clasa a IX-a 2020 – 2021 Liceul cu Program Sportiv Slatina

6_OMEN_4432_Anexa_3_PROBELE_DE_APTITUDINI_2015

OMEC 5532_2019 ADMITERE LICEU 2020-2021

ACTE NECESARE DOSAR ÎNSCRIERE PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

Înscriere clasa pregătitoare 2020 – 2021 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA

OMEC 3277_15022020_înscriere inv. primar 2020-2021

Circumscriptii LPS 2020 2021

CALENDAR ÎNSCRIERE

PO.06.22_Procedura cadru privind constituirea formatiunilor de elevi

Program-de-evaluare-a-dezvoltarii-psihosomatice (1)

Page 2 of 4

Copyright & LPS Slatina