Liceul cu Program Sportiv

Învaţă să alegi! Alege să înveţi!

Category: Noutăți

OME nr. 6156 – 2023 Bacalaureat 2024

OME nr. 6156 – 2023

OME nr. 6155 – 2023 Evaluare Națională 2023-2024

OME nr. 6155 – 2023

Bacalaureat Național 2022 – calendar – ordin 5151/2021

CALENDARUL
examenului naţional de bacalaureat – 2022
Sesiunea iunie – iulie 2022

23 – 27 mai 2022  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de
examen

27 mai 2022  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/
a XIII-a

6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba română – proba A

8 – 9 iunie 2022  Evaluarea competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba maternă – proba B

9 – 10 iunie 2022  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

13 – 15 iunie 2022  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o
limbă de circulaţie internaţională – proba C

20 iunie 2022 | Limba şi literatura română – proba E.a) –
proba scrisă

21 iunie 2022 | Proba obligatorie a profilului – proba E.c) –
proba scrisă

22 iunie 2022  Proba la alegere a profilului şi
specializării – proba E.d) – proba scrisă

23 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – proba E.b) –
proba scrisă

27 iunie 2022 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până|
la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în
intervalul orar 12,00 – 18,00

28 – 30 iunie 2022  Rezolvarea contestaţiilor

1 iulie 2022  Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2022

18 – 25 iulie 2022  Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de
examen, inclusiv a candidaţilor care au
promovat examenele de corigenţe

16 august 2022  Limba şi literatura română – proba E.a) –
proba scrisă

17 august 2022  Proba obligatorie a profilului – proba E.c) –
proba scrisă

18 august 2022  Proba la alegere a profilului şi
specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2022  Limba şi literatura maternă – proba E.b) –
proba scrisă

22 – 23 august 2022 | Evaluarea competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba română – proba A

24 august 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba maternă – proba B

25 august 2022  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

26 şi 29 august 2022  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

31 august 2022  Afişarea rezultatelor la probele scrise
(până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 18,00)

1 – 2 septembrie 2022 Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2022  Afişarea rezultatelor finale

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de susţinere a probelor
de evaluare a competenţelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor

OM 5.151_2021_Bacalaureat 2022

Evaluare Națională 2022 – calendar – ordin 5149/2021

ANEXĂ la OME nr. 5.149
CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2021 – 2022

30 mai – 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru
clasa a VIII-a
14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă
scrisă
23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea
(până la ora 14,00) contestaţiilor
23 iunie 2022
(ora 16,00 – ora 19,00)
24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor
(ora 8,00 – ora 12,00)
24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după
soluţionarea contestaţiilor
NOTĂ:
La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a
evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă,
Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii
excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor
scrise ori de afişare a rezultatelor.

 

Ordin 5.149_2021 EN VIII_2022

ROSE – Liceul cu Program Sportiv Slatina – AG_516_SGL_II

Liceul cu Program Sportiv Slatina se confruntă cu următoarele probleme de natură educațională, personală
sau socio-economică:
– Implicarea slabă a familiei în educație;
– Timp redus dedicat pregătirii școlare;
– Scăderea interesului pentru continuarea studiilor în învățământul terțiar;
Liceul cu Program Sportiv Slatina este singura unitate cu profil vocațional sportiv din județul Olt. În anul
școlar 2015-2016 liceul a avut 977 de elevi în 37 de clase repartizate astfel: 14 clase – învățământ primar
(1 clasă – învățământ sportiv integrat), 13 clase – învățământ gimnazial (6 clase – învățământ sportiv) și 10
clase – învățământ liceal sportiv.
Elevii din învățământ liceal provin atât din Slatina și județul Olt, dar și din alte județe, rezultând un număr
de peste 75 elevi (28,4% dintre elevii de liceu) cu probleme legate de domiciliu: 40 elevi cazați în
internatele unităților școlare din Slatina, 5 elevi stau în gazdă, 30 elevi fac zilnic naveta. De asemenea, un
număr de 58 elevi provin din familii din care cel puțin un părinte lucrează în străinătate.
Acești elevi sunt expuși unor riscuri de natură socială și economică mare, petrecând un timp relativ mare
departe de familiile lor. În aceste cazuri relația școală – familie are de suferit, părinții neimplicându-se în
dezvoltarea școlară și profesională a elevilor.
Există un număr de aproximativ 19 elevi care provin din familii cu venituri mici ceea ce îi plasează într-o
categorie de risc de abandon școlar.
O altă problemă specifică cu care se confruntă elevii din liceul nostru este dată de numărul de ore dedicat
antrenamentelor sportive, mai ales în perioadele de competiții când elevii participă la antrenamente
suplimentare și la loturile naționale, ceea ce înseamnă absentarea de la cursuri pe perioade destul de
îndelungate sau școlarizarea lor în alte instituții liceale. Acești elevi își dedică un timp mai mare
performanței sportive în detrimentul performanței școlare.

Pentru următorii 4 ani propunem următoarele acțiuni pentru îmbunătățirea performanței școlare:
– Activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, activități de dezvoltare
personală;

Activități extracurriculare și de informare (vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire
pentru disciplinele de bacalaureat, participarea la competiții și formarea de rețele interșcolare);
– Lucrări civile minore de renovare, amenajarea interioarelor școlare (cabinete, săli de clasă) și
achiziția de bunuri;

Întâlnire L.P.S. Slatina dezbatere ”Educația ne unește” – Viziune asupra viitorului educației în România

Copyright & LPS Slatina