Scurt istoric

Liceul cu Program Sportiv Slatina aluat ființă în anul 1996, pe structura Școlii Generale nr. 4, prin Ordin de ministru, fiind singurul liceu cu acest profil din județ.
Localul din strada Toamnei nr. 10 a început să fie construit în vara anului 1979 de către elevii Liceului de Construcții din Slatina în orele de practică în vederea pregătirii lor profesionale și urma să poarte numele de Școala Generală nr. 9. Construcția a luat sfârșit abia în anul 1982. Cu toate acestea, școala a început să funcționeze în toamna anului 1981 prin mutarea în acest local a Școlii Generale nr. 4. Timp de un trimestru, clasele ciclului primar au funcționat în localul Școlii nr. 8 (2 clase), în localul Liceului Textil (2 clase) și în vechiul local al Școlii Generale nr. 4 (2 clase, împreună cu 4 clase din ciclul gimnazial).
Abia în trimestrul al doilea localul a devenit funcțional mărindu-și efectivul de elevi cu încă 3 clase din ciclul primar transferate de la Școala Generală nr. 7.
Localul cuprindea doar aripa centrală a școlii, construindu-se apoi și aripa nouă cu săli de clasă, săli de antrenament, precum și cele 2 săli de sport.

În luna mai 2011 a început modernizarea localului printr-un proiect realizat din fonduri europene: mansardarea școlii, obținându-se un cămin necesar elevilor din liceu, supraetajarea corpului anexă, obținându-se astfel o sală de conferințe și o sală multimedia.

VIZIUNE

Liceul cu Program Sportiv Slatina este o instituție unică în județul Olt prin profilul său vocațional sportiv, dar și prin oportunitățile de formare și dezvoltare personală și profesională pe care le oferă elevilor săi.
Amplasat într-un context socio – economic dinamic, Liceul cu Program Sportiv Slatina asigură un mediu educațional performant, modern și stimulativ, focalizat pe dezvoltarea personalității elevilor și formarea acestora pentru o societate competitivă globală. Prin raportare la exigenţele noii Legi a Calităţii, Liceului cu Program Sportiv Slatina îşi defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi promovare a culturii organizaţionale, de relaţionare cu mediul cultural, social şi al comunităţii.
Crearea unei noi identități se va concretiza prin asumarea unui nou statut în mediul educațional județean și național:
• Servicii educaționale pentru o categorie mare de beneficiari (6-19+ ani);
• Valorizarea aptitudinilor și competențelor elevilor ;
• Școala – centru al comunității;
• Adaptare permanentă la valorile unei societăţi moderne şi dinamice.

Urmând realizarea unui ideal educațional derivat din tradiţiile umaniste, din valorile democraţiei şi aspiraţiile societăţii româneşti, Liceul cu Program Sportiv Slatina promovează prin strategiile și politicile educaționale propriile valori: libertatea gândirii, leadership, identitate într-un context global, dar și loialitatea, toleranţa, cinstea, credinţa și seriozitatea.
Psihologia succesului, parte componentă a ethos-ului liceului, se transpune și în promovarea valenţelor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului de toleranţă şi fair-play, a luptei împotriva dopajului şi violenţei în sport.

MISIUNE

Într-o economie mondială dinamică, partajată între globalizare și regionalizare, misiunea Liceului cu Program Sportiv Slatina este aceea de a oferi elevilor săi posibilitatea de a alege propriul parcurs educațional și profesional, alegând să învețe într-o școală modernă, devenind astfel competitivi și capabili să se adapteze pentru a reuși în viață.

 

oferta ziua porti deschise